سوالات متداول

راهنمای طبقات

فرایند پذیرش 

فرایند ترخیص 

بیمه های طرف قرارداد

تعرفه های سال 1401 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهریار

منشور حقوق بیمار

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00