فرم ارتبــاط با ما
 
 
 
   آدرس

بیمارستان شهریار واقع در خیابان انقلاب (مشیر فاطمی ) با همکاری و مشارکت متخصصین برجسته شیراز همچون دکتر خدا دوست زمینی به مساحت 1150 متر و زیر بنای 4400 متر در سه طبقه ساخته شده و در سال 1354 مورد بهره بر داری قرار گرفت . این بیمارستان اولین بیمارستان خصوصی شیراز می باشد که توسط گروه پزشکی پارس ( شرکت خدمات درمانی پارس ) راه اندازی شد

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00